Prospectus

nl en

Seminar Journalistiek en Nieuwe Media

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Beschrijving

Tijdens de seminars spreken specialisten uit de praktijk van journalistiek en nieuwe media over hun vak. Bij iedere bijeenkomst hoort ook literatuur die gerelateerd is aan het vakgebied van de spreker. Onder de gasten waren de afgelopen jaren hoofdredacteuren van landelijke kranten, mediajuristen, onderzoeksjournalisten, criminologen en mediaonderzoekers uit binnen- en buitenland.

Studenten kunnen met de seminarreeks 2 ects verdienen. Ze volgen acht van dergelijke bijeenkomsten gevolgd moeten hebben en doen in het tweede semester een schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges en de bijhorende literatuur. Er worden jaarlijks ongeveer negen seminars georganiseerd.

Dit seminar is een verplicht onderdeel van de 10-ects verdiepingsvakken Journalistieke Documentaires en Wetenschapsjournalistiek. Wie de stage kiest als verdiepingsvak wordt aangeraden het seminartentamen te doen (en krijgt de 2 ects dan extracurriculair bijgeschreven). Voor hen is het seminar echter niet verplicht.

Leerdoelen

Na bijwoning van een reeks bijeenkomsten hebben de studenten hun kennis over het journalistieke métier in de breedte verdiept. De achtergrondliteratuur zorgt ervoor dat ze ook in de diepte wat meer zicht krijgen op de beroepspraktijk en straks met betere argumenten kunnen kiezen voor een stage, een Master en later mogelijk een baan. Ook biedt de achtergrondliteratuur een bloemlezing van onderzoek op het gebied van journalism studies.

Rooster

Woensdagavond 18.45-20.30 uur. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Tijdens een schriftelijk tentamen wordt getoetst wat er is opgestoken van de seminars en de achtergrondliteratuur. Voor dit onderdeel wordt een voldoende of onvoldoende als beoordeling gegeven.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Literatuur hangt af van de seminars waarover men tentamen doet.

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

Peter Burger

Opmerkingen

Studielast
De studielast van dit college bedraagt 56 uur.:

  • Bijwonen colleges: 14 uur

  • Bestuderen literatuur: 42 uur