Prospectus

nl en

Internetjournalistiek (basisvak)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Beschrijving

Dit college behandelt de ontwikkelingen die de journalistiek heeft ondergaan als gevolg van de digitale revolutie de afgelopen jaren. De razendsnelle opkomst van internet heeft geleid tot nieuwe journalistieke vormen, een nieuwe manier van werken voor redacties en nieuwe opvattingen over de relatie tussen journalist en publiek.
Maar er zijn ook schaduwkanten. Het economisch fundament waarop de journalistiek sinds jaar en dag was gebaseerd, is veranderd in drijfzand. Een nieuw, schaalbaar verdienmodel laat op zich wachten. Blijft kwaliteitsjournalistiek in de toekomst betaalbaar? Zal het web ook de oplossing bieden voor de problemen die het zelf heeft geschapen?
Naast bespiegeling is er veel aandacht in het college voor de praktijk. Studenten gaan zelf aan de slag als multimediaal journalist. Ze leren hoe om te gaan met tekst en beeld op het web en publiceren zelf berichten op een journalistieke website. Daarbij wordt voortgebouwd op het vak Redactionele Vaardigheden. De in die module opgedane kennis wordt bij Internetjournalistiek toegepast in een realistische publicatieomgeving.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • Principes van journalistieke webcommunicatie

 • De ontwikkelingen binnen de internetjournalistiek en van de invloed van het web op de journalistiek in zijn geheel

 • Het toepassen van journalistieke principes als bronnenonderzoek, hoor/wederhoor, check/doublecheck
  En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het werken met een contentmanagementsysteem (cms)

 • Het volgen en vergaren van nieuws

 • Het schrijven en redigeren van journalistieke internetteksten

Rooster

Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Studenten worden op drie onderdelen beoordeeld: een aantal tijdens de colleges verstrekte opdrachten, waaronder een HTML-toets, de producties die ze maken en een schriftelijk tentamen. Voor ieder onderdeel moet een voldoende worden gehaald. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde waarin de opdrachten voor 20% meetellen, de producties voor 30% en het tentamen voor 50%.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Dit college maakt gebruik van online literatuur die tijdens het college bekend wordt gemaakt.

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Contact

Opmerkingen

Voor dit vak is dagelijks toegang tot internet noodzakelijk. Een computer met internetverbinding (bij voorkeur een laptop) is daarom geen luxe; het alternatief is dagelijks werken in een van de computerzalen in het Lipsiusgebouw.
De studielast voor dit college bedraagt 140 uur:

 • Bijwonen colleges: 28 uur

 • Voorbereiden colleges: 28 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 28 uur

 • Maken van journalistieke producties: 56 uur