Prospectus

nl en

Journalistieke Documentaires (verdiepingsvak)

Course 2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met een PraktijkStudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald. Het strekt tot aanbeveling eerst het basisvak Audiovisuele journalistiek afgerond te hebben.

Beschrijving

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (JNM). (30 ects) . Het vak Journalistieke Documentaires valt in het tweede semester. Daar kiest de student één van de verdiepingsvakken: Journalistieke Documentaires , Wetenschapsjournalistiek of een Stage.

Het seminar is een verplicht onderdeel van het verdiepingsvak Journalistieke Documentaires. In totaal wonen studenten minimaal 8 seminarbijeenkomsten bij. In de regel wordt hierover aan het eind van het 2e semester een mondeling tentamen afgelegd.

In het blok Journalistieke Documentaires gaan we ons op theoretisch en praktisch niveau onder meer bezighouden met de vraag: wat is een documentaire? Over deze vraag bestaat veel discussie. De vormgeving van een documentaire is dikwijks anders dan bij ‘gewone’ journalistieke berichtgeving. Maar de overeenkomst is dat een documentaire in principe altijd over de realiteit gaat. Maar welke werkelijkheid of welk deel van de werkelijkheid? Het heeft ook alles te maken met de rol van de maker en het doel dat men bij de luisteraar of kijker beoogt. De journalistieke documentaire wordt als genre uitvoerig beschouwd en bestudeerd, ook aan de hand van de – soms omstreden – typering uit de (film-)wetenschap (van bijv. Bill Nichols). Aan de orde komen ook docusoap, docudrama en mockumentary. Verder wordt de radiodocumentaire uitvoerig belicht.
Een flink aantal afgestudeerden in de Geesteswetenschappen werkt als researcher of beginnend maker bij de totstandkoming van documentaires.

In dit verdiepingsvak staat het volgende centraal:

 • Introductie in de geschiedenis en ontwikkeling van de documentaire
 • Uitvoerige behandeling van de documentaire als journalistiek genre
 • De verschillende vormen (modes) van de (film- en tv-) documentaire (Kino Pravda, cinéma vérité, direct cinema , fly-on-the-wall)
 • De documentaire als communicatiemiddel en als propagandamiddel
 • Discussies over feit (factual), fictie (fictional) en ethische dilemma’s bij de productie van documentaires
 • Het maken van een documentaire ( de keuze van het onderwerp, de research, het schrijven van een filmplan, script, regie en montage enz.)

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De geschiedenis en ontwikkeling van de documentaire
 • De beperkingen en mogelijkheden van de documentaire als journalistiek genre
 • Het gehele productieproces van een documentaire
 • De verschillende stijlvormen van documentaires

Studenten zijn in staat om:

 • Verschillende stijlen en genres binnen een documentaire te herkennen en in een historische context te plaatsen
 • Te reflecteren over de ethische dilemma’s die zich bij productie en vertoning van een documentaire voordoen
 • Te reflecteren over de complexe relatie tussen feit en fictie in de documentaire
 • Een documentaire (én radiodocumentaire) te maken over een onderwerp naar keuze waarin ze laten zien dat ze de grondbeginselen van dit journalistieke documentaire productie- en ontwerpproces begrijpt en weet te hanteren.

Rooster

Woensdag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege en werkcollege
 • Gastcollege van documentairemakers en/of publicisten op dit terrein
 • Projectonderwijs: onder begeleiding van een docent werk je aan het schrijven van een documentaireplan en het maken van minidocumentaire.

Toetsing

 • Het maken van meerdere (drie) producties (ook radiodocumentaire)
 • Een schrijfopdracht
 • Een schriftelijk tentamen waarin de opgegeven literatuur en de bekeken films worden getoetst (twee maal)
 • Weging: Radiodocumentaire en kleine beeldproductie (1 maal), minidocumentaire (2 maal), tentamen (2 maal)

Het gemiddelde cijfer moet een voldoende zijn. Maximaal één onderdeel mag een onvoldoende zijn en dan tenminste een vijf.
Bij dit verdiepingsvak behoort het Seminar Journalistiek en Nieuwe Media. Het eindcijfer voor dit verdiepingsvak kan pas worden toegekend als het seminartentamen met een voldoende resultaat is afgesloten.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

 • Documentary, a history of the non-fiction film (Erik Barnouw,Oxford University Press) aanschaffen
 • Verder: artikelen uit kranten en tijdschriften
 • Alsook delen uit: Television Genre Book (Palgrave Macmillan); Documentary, Paul Ward; Documentairies and how to make them, Andy Glynne; Reader Nederlandse culturele Omroepproducties; Het bezielde beeld, inleiding in de filmmontage (J.M. Peters); New Documentary, Stella Bruzzi (Routledge); Introduction documentary, Bill Nichols (Indiana University Press); Making documentary films and videos, Barry Hampe; Inleiding Televisiestudies, Hermes en Reesink (Boom); Documenting the documentary (Wayne State University Press); Documentary Display, Keith Beattie (Wallflower Press); Creating Documentaires; Gevaarlijk Leven, over Joris Ivens, Hans Schoots; Biografieën van Hans Schoots over Ivens; Filmer van Nederland, Hans Schoots; Basisboek Televisiemaken, Eric Oosthoek en Ab Revoort (Wolters Noordhoff)

Aanmelden

Studenten van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media kunnen hun voorkeur voor dit verdiepingsvak kenbaar maken. In de loop van het eerste semester ontvang je hierover een mail van de studiecoördinator JNM. Aanmelden voor de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Contact

PraktijkStudies
Kees Boonman

Opmerkingen

Studielast
Totale studielast: 280 uur

 • Colleges: 52 uur
 • Videoproductie: 76 uur
 • Bezoek filmfestival: 16 uur
 • Lezen literatuur en voorbereiden colleges: 52 uur
 • Tentamen: 16 uur
 • Schrijven recensie: 12 uur
 • Bijwonen seminars: 14 uur
 • Bestuderen literatuur seminar: 42 uur

 • Studenten wordt aangeraden het IDFA in december te bezoeken en documentaires te kijken

 • Een bezoek aan een filmfestival in het voorjaar is een verplicht onderdeel
 • Gastdocenten zijn bekende documentairemakers