Prospectus

nl en

Presenteren en presentatie-onderzoek

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

“Gevraagd: uitstekende mondelinge presentatievaardigheden.” Voor de meeste banen op academisch niveau wordt verwacht dat kandidaten hun ideeën duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. Dit college stelt studenten in staat zich in deze retorische vaardigheden verder te bekwamen. Ze houden uiteenlopende presentaties (informatief en betogend), die op video worden vastgelegd en uitgebreid worden geëvalueerd. Ook leren studenten hun presentaties te ondersteunen met PowerPoint. Tegelijk maken ze kennis met advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren en doen ze onderzoek naar een presentatieadvies van eigen keuze.

Leerdoelen

Na afronding van het college hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • de (klassiek -retorische) theorie over het houden van een effectieve voordracht;

 • moderne advies- en onderzoeksliteratuur over presenteren;

 • het effect van onder andere structuur en stijlmiddelen op het publiek;
  en daarmee samenhangende vaardigheden op gebied van:

 • het houden van een effectieve mondelinge presentatie (informatief en betogend);

 • het werken met PowerPoint;

 • het doen van literatuuronderzoek naar presentatieadviezen en hier (zowel schriftelijk als mondeling) verslag van uitbrengen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Twee presentaties, reflectieopdrachten, een kleine eindnota en de inzet tijdens college.

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van materiaal, zoals hand-outs, opdrachten en de bespreking van gemaakte opdrachten. Ook plaatsen studenten de spreekschema’s van hun referaten en de evaluatie van reeds gehouden referaten op Blackboard.
De module is aangevuld met extra digitaal beeldmateriaal van reeds gehouden referaten, theorie met betrekking tot presentatietechnieken (presentatieadviezen en wetenschappelijke (onderzoeks)artikelen over presenteren) en met verwijzingen naar internetsites waarop informatie over presenteren / speeches te vinden is. Daarnaast is op Blackboard ook een vraagbaak Presenteren gepubliceerd, waarin de meest gestelde vragen van studenten worden beantwoord.

Literatuur

 • J. Kuenen en M. Klop: syllabus Effectief Presenteren. Leiden, 2008 (herziene uitgave), (verkrijgbaar bij het Studiepunt)

 • Aanvullende artikelen (te kopiëren)

 • Onderzoeksartikelen voor het eigen literatuuronderzoek.

Aanmelden

Via USIS.
Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij Dr. J.C. (Jaap) de Jong
P.N. van Eyckhof 1, gebouw 1167, kamer 205b
Tel. 071-5272137

Opmerkingen

Een uitgebreid, gedetailleerd overzicht van wat elke bijeenkomst behandeld wordt, wordt aan het begin van de collegereeks ter beschikking gesteld.