Prospectus

nl en

Taalverandering en taalvariatie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Historische Taalkunde: beide propedeuseonderdelen Taalverleden van het Nederlands, en Taalverwantschap en taalverandering moeten met een voldoende zijn afgerond, om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalverandering en Taalvariatie.

Beschrijving

Met dit onderdeel maken studenten kennis met taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands in verschillende periodes en verschillende contexten. Zij leren onderzoeksmodellen kennen vanuit de context van het Nederlandse taalgebied, en krijgen inzicht in de verbanden tussen taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in taalveranderings- en taalvariatiefenomenen en kunnen de informatie in enkele wetenschappelijke artikelen interpreteren en beoordelen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Tussentijdse opdrachten en schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal: Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Vantilt, 2008.

Artikelen die op blackboard zullen staan.

Aanmelden

Via USIS.
Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij Prof.dr. Van der Wal.