Prospectus

nl en

Aspecten moderne Nederlandse letterkunde

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Aan de hand van Nederlandse voorbeelden worden uiteenlopende aspecten van literatuurbenadering behandeld, zoals de tekstvaststelling, de interpretatie, de relatie met de werkelijkheid, de relatie tussen werk en leven van de auteur en de waardering.

Leerdoelen

De student maakt kennis met verschillende benaderingswijzen van literatuur, die aan de hand van concrete voorbeelden worden gedemonstreerd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

— ### Literatuur

Het programma en de lijst van te bestuderen literatuur wordt op het eerste college uitgereikt.

Aanmelden

Via USIS.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Meer informatie bij dr. P.A.W. van Zonneveld.