Prospectus

nl en

Orale en geschreven literatuur in Afrika

Course
2010-2011

Toegangseisen

Het college is open voor 2e en 3e jaarsstudenten. Hogere eisen worden gesteld aan 3e jaarstudenten.

Beschrijving

In dit college worden de historische figuren van Shaka Zulu en Sundjata Keita besproken dankzij (het gebruik en de interpretatie van het verleden in) orale en geschreven genres. Wij zullen kijken naar beeldvorming en negotiatie van culturele en individuele identiteit in het kader van de literaire en sociale context van creatie. In het college staat de wisselwerking tussen oraliteit en andere media centraal. Deze wisselwerking wordt besproken aan de hand van de oraliteit verwerkt in geschreven teksten en in films. Ook aan de hand van orale teksten die eveneens elementen uit andere literaire genres en ‘modes’ kunnen integreren. Hogere eisen worden gesteld aan studenten van het 3e jaar.

Leerdoelen

Studenten verwerven 1. kennis van centrale kenmerken (performance, transmissie en creatie…) van orale literatuur in Afrika
2. kennis en vaardigheden die ze in staat stellen orale performances te analyseren
3. kennis van de manier waarop oraliteit en visuele media op elkaar inwerken
4. presentatie en schrijfvaardigheden.

Rooster

Zie rooster op website TCA (Talen en culturen van Afrika).

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • take home-tentamen

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard? JA
Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.
Blackboard

Literatuur

Op Blackboard en in de collegemap vind je de informatie over boeken en artikelen te lezen vóór het college (collegemap: hal van de TCA vakgroep, gebouw van Wijkplaats 4, eerste verdieping, rechts). Voorbeeld:

Ricard, A., The Languages & Literatures of Africa, J. Currey, Oxford, 2004: 1-21
Bodune, C.A., Literary portraits of Chaka: Thomos Mofolo and Mazisi Kunene, African Studies Monographies, 14 (1),13: 13-22 (1993). Teksten (extracts): Mofolo, T., Chaka, 1981 [1925]: 1-7; 76-84; 130-134; 165-168; Kunene, M., Emperor Shaka the Great, 1979: 184-187; 420-430.
Stuart, J, Malcom D., and Cope, T., Izibongo, 1968: 83-117. Elizabeth Gunner, Forgotten men : Zulu bards and praising at the time of the Zulu kings, In: African Languages, 1976, vol. 2, p. 71-90.
Tomaselli, K.G., Shaka Zulu and visual constructions of history, Screening the Past, 2003:1-14
Jan Jansen, The younger brother and the stranger in Mande status discourse, Cahier d‘Études Afncaines 145 (1996-3).
Gugler, J., African Film, Indian UP/D. Philip/J. Currey, Bloomington/Cape Town/Oxford, 2003: 36-43.

Aanmelden

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

uSis

Contact

Dr. Daniela Merolla

Opmerkingen

Voertaal Nederlands en Engels.