Prospectus

nl en

Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf

Course 2010-2011

Beschrijving

In dit college staat de taalkundige praktijk met zijn verschillende methoden centraal die in de taalkunde worden gehanteerd bij het beschrijven en verklaren van taalkennis, taalverandering en taalgebruik. Ook historische achtergronden van de Neerlandistiek komen aan de orde omdat de hedendaagse wetenschapspraktijk voortbouwt op eerdere ontwikkelingen. Aan de vakgeschiedenis en aan algemene principes van wetenschapsbeoefening wordt eveneens aandacht besteed.

Onderwijsvorm

Instructiecollege; bij het college wordt gebruik gemaakt van blackboard

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in verschillen tussen taalkundige theorieën, de vakgeschiedenis en principes van wetenschapsbeoefening. Zij leren ook de praktijk van het werken met elektronische corpora en online-woordenboeken.

Studielast

5

Literatuur

Nader op te geven en
Jan W. de Vries (red.), ‘ Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum: Verloren 1997.

Toetsing

Tussentijdse opdrachten (staan op de blackboardsite) en schriftelijk tentamen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Prof.dr. Van der Wal of dr. R. Boogaart.

Aanmelden

Via U-Twist.

Blackboard

Ja, voor tussentijdse opdrachten en andere informatie.