Prospectus

nl en

Boek- en Tekstcultuur

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met verschillende facetten van de boekwetenschap en begrippen en verschijnselen uit de literatuurgeschiedenis. Uitgangspunt vormt de tekstcultuur in de Lage Landen gedurende ongeveer duizend jaar, vanaf de periode van het handgeschreven boek (12e eeuw) tot aan het tijdperk van de nieuwe media (21e eeuw). Technische kwesties aangaande productie, distributie en conservering, die de materialiteit van de overlevering van literatuur verduidelijken en de functionaliteit van boeken en teksten inzichtelijk maken, worden in dit college afgewisseld met meer cultuurhistorische beschouwingen over uiteenlopende aspecten van het literaire leven.

Leerdoelen

Aan het eind van het college is de student globaal op de hoogte van de geschiedenis van het Neder-landse boek vanaf de twaalfde eeuw tot en met de huidige tijd. Hij heeft oog gekregen voor aspecten van productie, distributie en receptie van boeken en teksten. Hij is tevens in staat verbanden te leggen tussen boekwetenschap en literatuurgeschiedenis.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur per week) met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Opdracht (20%) en schriftelijk tentamen met open vragen (80%).

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 17 (2010): Kopij en druk revisited; deze aflevering is geheel gewijd aan de Nederlandse boekgeschiedenis.

  • Capita selecta uit de inmiddels verschenen delen van de Literatuurgeschiedenis van de Nederlandse Taalunie (nader te selecteren door de betrokken docenten).

Aanmelden

Aanmelden via uSiS.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011