Prospectus

nl en

Recente romans

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens dit college worden zeven recent verschenen romans geanalyseerd. Na een inleidend college wordt elke bijeenkomst een recente roman besproken. Alle studenten leveren drie dagen van tevoren een leesverslag in. De bespreking wordt steeds ingeleid door een aantal studenten die hun bevindingen meedelen en stellingen naar voren brengen waarover gediscussieerd kan worden.

Leerdoelen

De student leert literaire teksten te analyseren waarover geen of weinig secundaire literatuur bestaat, zodat hij zulke analyses ook zelfstandig zal kunnen uitvoeren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Alle bijdragen aan het college, waaronder de leesverslagen en de mondelinge presentatie tellen voor de helft mee voor het eindcijfer. Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

De volledige literatuurlijst wordt tijdens het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Contact

Meer informatie bij J.L. Goedegebuure.

Opmerkingen

Dit college wordt door twee verschillende docenten parallel aan elkaar gegeven.