Prospectus

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Deze werkgroep bouwt voort op de voorafgaande colleges Moderne Letterkunde. Aan de hand van secundaire literatuur en door de studenten te schrijven leesverslagen en collegescripties wordt een twaalftal werken besproken uit de Nederlandse literatuur vanaf 1900. De scripties bieden een beknopte analyse en interpretatie en besteden voorts aandacht aan de (literair-) historische situering.

Leerdoelen

De student verdiept zijn kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur. De student gaat beter over literatuur schrijven zodat hij met vertrouwen kan beginnen aan zijn BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

De collegescriptie weegt het zwaarst. Daarnaast leesverslagen en andere bijdragen aan de werkgroep. Alle bijdragen moeten als voldoende worden beoordeeld.

Blackboard

Literatuur

Het precieze programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op de eerste bijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester: 24 augustus 2009
Tweede semester: 18 januari 2010

Contact

Meer informatie bij Dr. A.A.P. Francken.