Prospectus

nl en

Letterkunde 1766-1900

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze werkgroep bouwt voort op de voorafgaande colleges Moderne Letterkunde. Aan de hand van secundaire literatuur en door de studenten te schrijven leesverslagen en collegescripties wordt een achttal werken besproken uit de Nederlandse literatuur van 1766 tot 1900. De scripties bieden een beknopte analyse en interpretatie en besteden voorts aandacht aan de (literair-) historische situering.

Leerdoelen

De student verdiept zijn kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur. Bovendien ontwikkelt hij de vaardigheid om enthousiasmerend te schrijven en te spreken over historische literatuur. Zo doet de student ervaring op, waardoor hij met vertrouwen kan beginnen aan zijn BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De collegescriptie weegt het zwaarst. Daarnaast de leesverslagen en andere bijdragen aan de werkgroep. Alle bijdragen dienen als voldoende te worden beoordeeld.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Het precieze programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op de eerste bijeenkomst. Aan de hand daarvan wordt de te lezen literatuur opgegeven.

Aanmelden

Via USIS.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Meer informatie bij Dr. P.A.W. van Zonneveld.