Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

The Bible in Dutch literature after 1600

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De westerse literatuur is sinds de opkomst en vestiging van het christendom doordrenkt van het bijbelse erfgoed. De secularisering en ontkerkelijking van de negentiende en twintigste eeuw hebben daaraan geen eind gemaakt, integendeel. Het gaat hierbij niet alleen om thematische ontleningen en inhoudelijke allusies, maar ook om het doorwerken van specifieke stijlen en vormen van idioom.
Deze cursus beoogt een representatief overzicht te geven van de vele manieren waarop Nederlandse schrijvers van 1600 tot heden (delen van) de bijbel in hun eigen teksten hebben herschreven. De methode die daarbij wordt gebruikt is die van het intertekstuele lezen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de wijze waarop de Bijbel heeft doorgewerkt in de Nederlandse literatuur;

  • Toepassen van en reflecteren op de intertekstuele leeswijze.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard.

Literatuur

  • Jaap Goedegebuure, De Schrift herschreven; de Bijbel in de moderne literatuur, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1993.

  • Jaap Goedegebuure, De veelvervige rok; de Bijbel in de moderne literatuur 2, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.

  • Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel, Meinema, Zoetermeer, 2009 (verschijnt in september 2009)

Aanmelden

Via uSis.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Deadlines voor A la carte-cursussen en contractonderwijs 2010-2011:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Prof.dr. J.L. Goedegebuure

Opmerkingen

Geen.