Prospectus

nl en

Palaeoeconomy

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

-

Toelatingseis

Ecologie 2, Excursie Landschap en Site formation en tafonomie behaald.

Vakomschrijving

Deze collegereeks behandelt aspecten van agrarische economie en van de paleoeconomie van flora en fauna aan de hand van casus-studies (14 × 2 uur plus aanvullende literatuur) uit verschillende regio’s, zoals Noord-Afrika, het Nabije Oosten en het Caraïbisch gebied.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de algemene principes van paleoeconomie (wat is paleoeconomie, hoe wordt dit bestudeerd, etc.);

  • Overzicht hebben van de domesticatie van planten en dieren (hoe gaat dit in zijn werk, etc.);

  • Begrip van de verleden economie in al zijn verschillende aspecten (zoals productie, consumptie-centra, handel, markt, vraag en aanbod en ecologische restricties);

  • Kennis van de definities van de termen, zoals deze in het college behandeld zijn (zoals productie, consumptie-centra, handel, markt, vraag, aanbod, etc.);

  • Deze termen kunnen toepassen op reconstructie van de verleden economie;

  • Begrip van de verleden economie van de geselecteerde regio’s, die in de collegereeks aan bod komen;

  • Begrip van de verleden economie met de bijbehorende verschillende materiaalcategorieën.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Opmerkingen

Dit college omvat 3 ects. Samen met de Excursie Landschap (2 ects) telt dit vak voor 5 ects mee.