Prospectus

nl en

Onderzoeksvragen Middeleeuwen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Om aan het tweede jaarsonderdeel Onderzoeksvragen te kunnen deelnemen moet één van beide eerstejaarsonderdelen, Inleiding Nederlandse letterkunde Middeleeuwen of Vroegmoderne Tijd, met een voldoende zijn afgesloten.

Beschrijving

Lodewijk van Velthem en de Lancelotcompilatie

Onderzoek verrichten op het terrein van de Oudere Letterkunde is fascinerend, maar vergt ook oefening. Daarmee wordt in dit college een begin gemaakt. Het college is opgezet rond het werk van Lodewijk van Velthem die in het eerste kwart van de veertiende eeuw een gevarieerd oeuvre bij elkaar schreef. Eerst dichtte hij een vervolg op de Spiegel historiael, de grote wereldkroniek die Jacob van Maerlant onafgemaakt had achtergelaten. Lodewijk zette deze kroniek voort met veel oog voor verhalen uit zijn directe omgeving inclusief de natuurrampen en hongersnood van 1314-15, die hij zelf had meegemaakt en waarvan hij uitgebreid verslag doet, met als uitsmijter een serie (politiek geladen) voorspellingen over het eind der tijden. Daarna ontpopte Lodewijk zich als dichter van een roman over de tovenaar Melrijn en zijn naam is ook verbonden aan de grootste verzameling van Nederlandse Arturromans: de Lancelotcompilatie.

Alle aspecten van Lodewijks dichterschap komen aan bod: zijn voorliefde voor volksverhalen en Maria-lyriek, zijn fascinatie voor Arturverhalen en angst voor de dood. We besteden ook aandacht aan de overlevering van Velthems teksten.

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Leerdoelen

Studenten oefenen in het verkennen en afbakenen van een onderzoeksterrein, het formuleren van een probleemstelling, het verzamelen en ordenen van onderzoeksgegevens en het opzetten van een wetenschappelijke argumentatie (inclusief bibliografisch zoekwerk). Tevens wordt aandacht besteed aan de verslaglegging van de bevindingen in de vorm van een goed leesbare nota. Bij het schrijven van de nota hoort een individueel gesprek naar aanleiding van een ingediend onderzoeksvoorstel. Het college biedt training in mondeling en schriftelijk presenteren, en in onderzoeksvaardigheden. Het wordt afgesloten met een studentencolloquium.

Studielast

5

Literatuur

Nader op te geven

Toetsing

Werkstuk (75%) en opdrachten (25%). Beide gaan over een onderwerp naar keuze. Aan de werkstukken wordt tijdens het college begonnen. Ze worden ruim na week 13 ingeleverd.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Informatie

Het college wordt gecoördineerd door Geert Warnar, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A), tel. 071-5272158, e-mail klik hier.

Aanmelden

Via USIS.

Blackboard

Ja.

Opmerkingen