Prospectus

nl en

Archeologische methoden en technieken 1

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit is een inleiding tot de methoden en technieken van archeologisch veldonderzoek en dateringsmethoden. In dit college komen de volgende onderwerpen aan de orde: luchtfoto- en kaartanalyse; veldverkenningstechnieken; geochemische en geofysische prospectiemethoden; opgravingstechnieken; registratie van sporen en vondsten; archeologische, geologische, geochemische, biologische en radiometrische ouderdomsbepalingen.

Leerdoelen

Het college heeft een oriënterend karakter en het verwerven van basiskennis tot doel. Studenten moeten na afloop kennis van prospectiemethoden, opgravingstechnieken en dateringsmethoden hebben.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology: Methods, Theories and Practice. Part 1 (2004).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster