Prospectus

nl en

Taalkunde van Spaans Amerika I

Course
2010-2011

Beschrijving

Het college behandelt variatie van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika (diachronie en synchronie) op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Leerdoelen

  • Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van de varianten van het Spaans.

  • Het ontwikkelen van vaardigheden om de belangrijkste structurele verschillen tussen verschillende varianten van het Spaans te herkennen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten en korte open vragen.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt; hand-outs die tijdens colleges worden uitgedeeld.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A.L. Saab