Prospectus

nl en

Inleiding in de taal- en letterkunde van Brazilië

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus geeft essentiële informatie over de vorming van de cultuur van Brazilië het ontstaan van Portugals kolonie in Amerika; de mythe van Paraguaï en Caramuru; de kannibalen in de twintigste eeuw; God voor eeuwig verloren in de binnenlanden en de moed van de goddelozen in favela en voorstad. De wederwaardigheden van het Portugees in Brazilië fonetische, morfologische en syntactische verschillen; de invloed van de inheemse en de Afrikaanse talen op de Braziliaanse woordenschat.

Leerdoelen

De studenten beschikken over:

  • kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus van teksten uit de Braziliaanse letterkunde en zijn stromingen en over eerste inzichten in de totstandkoming van het Portugees van Brazilië;

  • het vermogen de genoemde werken en stromingen te plaatsen in het kader van de literatuur- en taalwetenschap en van de culturele geschiedenis van Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

De ingeleverde schriftelijke opdrachten voor de werkcolleges en het cijfer voor de toets na de zevende week maken de helft van het eindcijfer uit; de andere helft van het eindcijfer bestaat uit het tentamen in januari.

Blackboard

Het programma Blackboard zal worden gebruikt voor de bekendmaking van de te distribueren teksten en de inlevering van de opdrachten.

Literatuur

Syllabus en teksten tijdens het college te distribueren.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. R.J.M. Ploegmakers, tel. 071- 527 2644.

Opmerkingen

Overzicht:
Negen zittingen zijn gewijd aan de literaire geschiedenis en vier aan de geschiedenis van het Portugees. Elk college bevat één hoorcollege en één werkcollege. In het werkcollege zullen de representatieve teksten en hun bewerking in de door de studenten in te leveren opdrachten besproken worden. In het hoorcollege wordt ingegaan op de geschiedenis van de taal en literatuur aan de hand van de syllabus en nog nader te distribueren vertaalde teksten. In de achtste week zal een toets gehouden worden over de encyclopedische kennis van de literaire geschiedenis van Brazilië. Deze toets geldt ook als eerste oefening in het doen van tentamens.

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.