Prospectus

nl en

Letterkunde van Spaans Amerika IV. Stad en platteland: literatuur als ongemakkelijk rumoer

Course
2010-2011

Toegangseisen

Module 3 van taalvaardigheid Spaans moet met een voldoende afgerond zijn.
Letterkunde 1 moet met een voldoende afgerond te zijn.

Beschrijving

Een deel van de grote veranderingen die zich hebben voorgedaan in het Latijns-Amerikaanse continent in de 19de en 20ste eeuw zijn het gevolg van de groei van de steden. Deze werd gekenmerkt door verschillende migratie bewegingen: de massa van migranten uit voornamelijk West- en Oost-Europa en het Midden Oosten maar ook de binnenlandse migratie vanuit het platteland. De modernisering van de stedelijke ruimte in de loop van de 20ste eeuw en de migratiegolven hebben tot grote culturele en politieke spanningen geleid. Doordat in de literatuur een meervoud aan stemmen “hoorbaar” is, wordt de botsing tussen verschillende denkbeelden (over eigen cultuur, eigen geschiedenis of eigen waarden), juist hier breed tentoongesteld. Ook de belevenis van de stedelijke ruimte (het straatleven en de stadscultuur), wordt in de literatuur bevestigd, bevraagd of opengebroken.

Leerdoelen

Algemeen: Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Leesstrategieën verder ontwikkelen

  • Oefening in schrijven van literaire analyses aan de hand van korte wekelijkse opdrachten

  • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap bij de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Opdrachten per werkcollege (20%) en schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (80%).

Literatuur

Teksten in Blackboard dienen voor het werkcollege gelezen te zijn. Syllabus met theoretisch materiaal.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramirez, tel.nr. 071 5272064,
Dr. G. Inzaurralde, tel.nr. 071-5272214.