Prospectus

nl en

Taalkunde van Spaans Amerika II

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Variatie van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika (diachronie en synchronie) op het gebied van semantiek en morfosyntaxis.

Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Leerdoelen

  • Toepassing van semantische en morfosyntactische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van de varianten van het Spaans.

  • Vaardigheid om de belangrijkste structurele verschillen tussen verschillende varianten van het Spaans te herkennen.

  • Taalkundige middelen ter beschikking stellen die de observatie, categorisatie en analyse van taaluitingen mogelijk maken.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Werkstuk en schriftelijk tentamen met gesloten en korte open vragen van 3 uur in januari, herkansing in juni.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Syllabus, verkrijgbaar bij het Studiepunt; hand-outs die tijdens colleges worden uitgedeeld.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. A.L. Saab