Prospectus

nl en

Latin America Linguistics III

Course
2010-2011

Toegangseisen

Module 2

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok wordt de syntactische theorievorming bestudeerd met nadruk op taalvariatie. De hedendaagse syntactische theorie wordt toegepast op interessante verschijnselen uit het Spaans gesproken in Latijns-Amerika. Het tweede blok is erop gericht de student verschillen tussen de regionale varianten van het Spaans in Latijns-Amerika bij te brengen. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de hedendaagse syntaxis en over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika.

Rooster

Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing

presentatie 25%, tentamen 75%. Om het vak te halen moeten de studenten tenminste een 5 halen voor elk onderdeel. Het gemiddelde moet 6 of hoger zijn.
taalkundig onderzoek taalgebruik in Spaans Amerika

Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

Nader bekend te maken.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. P. González
Dr. A. Saab

Opmerkingen

Verplichte presentaties