Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk TCLA

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Het BA-eindwerkstuk is de schriftelijke neerslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het eerste accent (Letterkunde, Moderne Geschiedenis of Taalkunde) onder begeleiding van een docent, ter afsluiting van zijn opleiding. Het werkstuk (maximaal 10.000 woorden) wordt geschreven in het Spaans, Portugees of Nederlands (voor Nederlands geldt als aanvullende eis dat er een samenvatting van hooguit drie pagina’s in het Spaans bijgeleverd wordt).

Leerdoelen

De student dient met het BA-eindwerkstuk aan te tonen dat hij/zij nagenoeg zelfstandig wetenschappelijk onderzoek kan doen en zijn/haar bevindingen helder kan verwoorden.

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstudie.

Toetsing

Werkstuk. Het BA-eindwerkstuk wordt binnen vier weken nagekeken. Tussen 1 juni en 31 augustus geldt een termijn van maximaal zes weken.

Blackboard

Literatuur

Contact

Begeleiding: Afhankelijk van de gekozen discipline ((Letterkunde, Moderne Geschiedenis of Taalkunde) benadert de student een van de docenten van de betreffende discipline voor begeleiding van het eindwerkstuk. Dit gebeurt al in september van het derde jaar tijdens het onderzoekscollege dat de student voorbereidt op het bachelor eindwerkstuk.

Opmerkingen

Aantal exemplaren: de student levert tenminste drie exemplaren van zijn eindwerkstuk in, waarvan twee voor de begeleiders/beoordelaar en één voor de opleiding.