Prospectus

nl en

Internationale betrekkingen van Latijns-Amerika

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlandse beleid van de verschillende Latijns-Amerikaanse landen en het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein. Ook wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de diverse Latijns-Amerikaanse landen zich positioneren ten opzichte van de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

  • Inzicht krijgen in verschillende internationale actoren.

  • Kennis verwerven in de ontwikkeling van regionale integratieprocessen.

Rooster

Zie Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

  • referaat, mondelinge presentatie

  • werkstuk

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het indelen in referaten.

Literatuur

J.S. Tulchin en R.H. Espach (eds.). Latin America in the New International System. Boulder: Lynne Rienner, 2001.

Aanmelden

A la carte onderwijs
Contractonderwijs

Contact

Dr. M. Wiesebron, tel: 071-527 2063, e-mail:

Opmerkingen

Dit vak was 2de accent en dient als zodanig nog gevolgd te worden door studenten die dat nog niet gedaan hebben en wel reeds het vak Ontwikkelingsstrategie hebben gevolgd (nu het 2de accent).