Prospectus

nl en

Methods in Latin American Literary Research

Course
2010-2011

Toegangseisen

  • Letterkunde I, II, III, IV

  • Taalvaardigheid Spaans module 4

Beschrijving

Deel 1: tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het literair onderzoek bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.
Deel 2: de voorbereidende stappen voor het schrijven van de status quaestionis, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek.
Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk.
Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsing

Opdrachten, referaat en werkstuk.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

  • Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa, 2da impresión, 2001. ISBN: 8474328969; ISBN-13: 9788474328967

  • Fabb, Nigel en Akab Durant. _How to write essays, dissertations and theses in literary studies._2nd edition, United Kingdom: Pearson Education Limited, Longman, 2005. ISBN-10: 0-582-78455-7; ISBN-13: 978-0-582-78455-0

  • Gibaldi, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 7th edition. New York: The Modern Language Association of America, 2009. ISBN: 9781603290241(paperback) ISBN: 9781603290258 (large print)

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. A. Churampia, tel: 071-527 2064.
Dr. N. Timmer, tel: 071-527 2184.

Opmerkingen

De cursus is verdeeld in twee blokken. Het eerste blok zal de student helpen met het definiëren van een thema voor het eindwerkstuk. Tussen de twee blokken krijgen de studenten een periode om een eerste versie van een onderzoeksplan te schrijven. Het tweede blok zal zich richten op het verbeteren en het uitwerken van deze tekst.

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.