Prospectus

nl en

Linguistic Workshop: the acquisition of Spanish

Course
2010-2011

Toegangseisen

Minimaal Spaans M4 niveau

Beschrijving

Dit vak heeft twee delen: a) een verdieping in de theorieën van de Spaanse taalkunde en b) een theoretische benadering van en perspectieven voor het Spaans als tweede taal.

Leerdoelen

De student kan haar/zijn eigen standpunt innemen over een wetenschappelijk betoog op het theoretische gebied van tweede taalverwerving. De student zal logisch kunnen redeneren, onderzoeksverslagen kunnen lezen en inzicht hebben in de opzet, uitwerking en geldigheid van de resultaten van onderzoek op het gebied van taal beschrijven, taal leren en tweetaligheid.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

De wijze waarop de cursus getoetst wordt:

  • wekelijkse opstellen

  • werkstuk, paper e.d.

  • referaat, mondelinge presentatie
    Het cijfer van het werkstuk is 50% van eindcijfer, de presentatie 20% en de wekelijkse opstellen 30%. Zonder de presentatie en/of alle wekelijkse opstellen zal er geen cijfer worden gegeven.

Blackboard

Informatie over colleges en bibliografie vind je op Blackboard

Literatuur

Nader bekend te maken. Afhankelijk van de keuze van thema’s worden de artikelen geselecteerd.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Contractonderwijs via Contractonderwijs

Contact

Dr. P. González
Dr. A. Saab

Opmerkingen

Deze cursus kan eventueel als 1e accent taalkunde tellen.