Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Egodocumenten over de Japanse bezetting

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De Tweede Wereldoorlog in Azië heeft vele pennen in beweging gebracht. De strijd tegen de Japanners en de daarop volgende internering was voor veel Europeanen een aangrijpende ervaring. Ze voelden zich geroepen daarvan schriftelijk verslag te doen, in brieven, dagboeken en memoires. Maar hoe staat het met de mensen die buiten de kampen zijn gebleven? En de romusha’s, de Indonesiërs die onder de Japanners moesten werken, hetgeen de meesten niet hebben overleefd? In deze werkgroep proberen we bij al die overgeleverde ervaringen overeenkomsten en verschillen vast te stellen. Bovendien gaan we op zoek naar de meest sprekende passages, die samen een mozaïek van uiteenlopende oorogservaringen dienen te vormen.

Leerdoelen

De student vergroot zijn kennis van de Indisch-Nederlandse literatuur, doet onderzoek naar archiefmateriaal en gepubliceerde egodocumenten. Hij leert welke vragen je aan zulk materiaal kunt stellen en hoe je daarover op adequate wijze kunt rapporteren. Tevens wordt aandacht gegeven aan de wijze waarop de resultaten voor een breed publiek toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat, collegeopdrachten en eindwerkstuk.

Blackboard

Deze cursus maakt gebruik van Balckboard.

Literatuur

Het programma en de literatuurlijst wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Deadlines voor A la carte-cursussen en contractonderwijs 2010-2011:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Dr. P.A.W. van Zonneveld

Opmerkingen

Geen.