Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Sprookjes door de eeuwen heen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

“Er was eens…” staat ongetwijfeld bij iedereen in het geheugen gegrift. Met die zin begint traditioneel een sprookje. Sprookjes zijn van alle tijden. Vanaf de Middeleeuwen tot op de dag van vandaag worden sprookjes verteld en voorgelezen. In deze mastercursus worden sprookjes uit de Middeleeuwen en de moderne tijd onder de loep genomen: wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen?

Leerdoelen

  • Het verdiepen van het inzicht in literaire technieken;

  • Het leren onderkennen van verhaalpatronen en –motieven;

  • Toepassen van en reflecteren op de intertekstuele leeswijze.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat en werkstuk.

Blackboard

Deze cursus maakt gebruik van Blackboard.

Literatuur

Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Prof. dr. J. Goedegebuure

Opmerkingen

Geen.