Prospectus

nl en

The beastly Middle Ages

Course
2010-2011

Toegangseisen

-

Beschrijving

Volgens middeleeuwse geleerden kon men nader tot God komen door de Schepping te bestuderen. Men geloofde immers dat God, naast de Bijbel, een tweede boek had geschreven: de Natuur. Daarom werden er talloze boeken geschreven over alles wat groeit en bloeit op deze aardbol, met name over de dieren. Niet alleen werden er `wetenschappelijke” teksten (zowel in het Latijn als in de volkstalen) geschreven, er ontstonden ook verhalen waarin dieren de hoofdrollen spelen. In deze themacursus worden niet alleen middeleeuwse teksten (fabels, bestiaria, Vanden vos Reynaerde, &c.) onder de loep genomen, maar ook moderne literaire fictie, zoals George Orwells Animal Farm en Maarten Toonders Heer Bommel.

Leerdoelen

het verdiepen van de kennis van de middeleeuwse wereldbeschouwing

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Toetsing

Nota/werkstuk

Blackboard

Literatuur

Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger. De Middelnederlandse versie uitgegeven, hertaald en ingeleid door Ludo Jongen. Met facsimile van het handschrift. Hilversum: Verloren, 2009.

Aanmelden

Via USIS

h3.Contact

E-mailadres coördinator/docent: Dr. L. Jongen.