Prospectus

nl en

Grote Boeken uit de Middeleeuwse Literatuur

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Na een inleiding over de narratieve genres van de Middeleeuwen wordt wekelijks een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Het lezen van deze teksten: in vertaling, geen secundaire literatuur; kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juli beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en één uur werkcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de inhoud van de boeken en de collegestof.

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

 • Beowulf, translated by Seamus Heaney in de Norton Anthology (or any other translation).

 • Einhard: Het leven van Karel de Grote, in Einhard and Notker the Stammerer: Two Lives of Charlemagne, trsl. Lewis Thorpe, Penguin Classics, 1969.

 • Volsunga Saga, in The Saga of the Volsungs, trsl. Jesse L. Byock, Penguin Classcis, 1990.

 • De Reis van Sint Brandaan (Franse versie), Nederlandse vertaling door Julia Szirma wordt als handout ter beschikking gesteld.

 • Gottfried von Strassburg: Tristan, in Gottfried von Strassburg: Tristan (with the “Tristran” of Thomas), trsl. A.t. Hatto. Penguin Classics, 1960.

 • Van den vos Reynaerde, in Reynaert de Vos, vert. Karel Eyckman, Prometheus, Nawoord Rick van Daele. (N.B. niet de uitgave van Amsterdam University Press. Deze is niet volledig!).

 • Chrétien de Troyes: Le Chevalier de la Charrette (Lancelot), in Chrétien de Troyes: Arthurian Romances (including Perceval), trsl. D.D.R. Owen, Everyman’s Library, London: Dent. 1987.

 • Wolfram von Eschenbach: Parzival, in Wolfram von Eschenbach: Parzival, trsl. A.T. Hatto, Penguin Classics, 1980.

 • Leven St. Ludger, in Het Leven van de heilige bisschop Sint Ludger, hertaald door Ludo Jongen, Hilversum: Verloren, 2009.

 • Guillaume de Lorris & Jean de Meung: Le roman de la rose, in Guillaume de Lorris & Jean de Meung: The Romance of the Rose, trsl. Frances Horgan, Oxford World’s Classics, Oxford University Press, 1994.

 • Dante: La Divina Commedia, het deel De Hel, in Dante Alighieri: De Goddelijke KomedieI: Inferno, vert. Rob Brouwer, Leiden: Primavera Pers, 2005 (nogal prijzig) of Dante Alighieri: The Divine Comedy, Volume I: Inferno, trsl. Mark Musa, Penguin Classics.

 • Boccaccio: Decameron, in Boccaccio: Decameron, vert. F. Denissen, Amsterdam: Atheneum – Polak & van Gennip, 2003, of Boccaccio: The Decameron, trsl. G.H. McWilliam, Penguin Classics, 1972.

 • Chaucer: The Canterbury Tales, in Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales, trsl. Nevill Coghill, Penguin Classics, 1951.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.
Aanmelden voor A la Carte via: http://hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Het weekprogramma is hier te vinden.