Prospectus

nl en

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van het BA1-programma GLTC. Tevens toegankelijk voor keuzevakstudenten, contractstudenten en a la carte studenten.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten, waaronder een selectie uit Plato’s Politeia.

Leerdoelen

-De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato alsmede over kennis van enige elementaire filosofische begrippen.
-Het samenvatten, vergelijken van, en eventueel een voorkeur uitspreken voor 2 of 3 artikelen (secundaire literatuur) in essay-vorm (max. 2 pg.).
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

http://www.hum.leidenuniv.nl/gltc/roosters/collegeroosters.html

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Beschikbaar stellen cursusmateriaal; informeren studenten.

Literatuur

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005.

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek, (beschikbaar gesteld via Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden via Usis.

Contact

Dr. R. M. van den Berg.