Prospectus

nl en

Dialogen

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Zowel in de Middeleeuwen als in de Vroeg-Moderne Tijd was de dialoog een populair genre in de Nederlandse literatuur. In gesprekken op rijm of in proza tussen historische figuren of abstracte allegorieën gaat het over politiek, filosofie, geloof of literaire kwesties. De aard van dialogen is speels en studieus, polemisch of vriendschappelijk. Alles is mogelijk en alles is geprobeerd. De Nederlandse literatuurgeschiedenis kent prominente dialoogschrijvers als Maerlant in de dertiende eeuw en Coornhert in de zestiende eeuw. De invloed van uit het Latijn en Grieks vertaalde dialogen was enorm. Ook werk van Neolatijnse auteurs als Erasmus en Lipsius werd spoedig vertaald. Interessant is dat Plato, voor ons de dialoogschrijver bij uitstek, pas in de loop van de zestiende eeuw bekend wordt, en pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw in het Nederlands vertaald.
Deze werkgroep onderzoekt de ontwikkelingen en diversiteit van de dialoog in de Middeleeuwen en de Renaissance. Welke soorten dialogen worden geschreven? Op welke voorbeelden gaan zij terug? Wat is de inhoud, welke typen zijn er? Over dialogen is een ruime literatuur; door studies over het genre te lezen krijgen wij inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse dialogen in een periode van vier eeuwen.

Leerdoelen

Bibliografisch onderzoek; opsporen van specimina van het genre; zoeken naar literatuur over dit genre. Tekstkritisch lezen: structuren in dialogen herkennen, en zoeken naar de historische en maatschappelijke achtergrond van enkele dialogen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Nota/werkstuk.

Blackboard

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Informatie bij docenten.