Prospectus

nl en

Vroege kerk

Course
2010-2011

Toegangseisen

Inleiding geschiedenis wijsbegeerte; inleiding geschiedenis theologie

Beschrijving

In de cursus wordt de geschiedenis van de theologie van de vroege christelijke kerk behandeld, d.w.z. vanaf de apostolische vaders (rond 200, b.v. Justinus, Irenaeus) tot en met Augustinus (350-431). De vroege theologie ontwikkelde zich in discussie met tegenstanders en afwijkene opvatingen, zoals de gnosis, bepaalde heidense filosofen (b.v. sceptici), de Montanisten, Donatisten, Pelagianen enz. De vroege theologen gebruikten antieke termen en gedachtegoed om de christelijke leer uit te drukken, bijv. in de geloofsbelijdenissen.

Leerdoelen

De student die de cursus heeft afgerond, heeft kennis van de hoofdzaken van de vroege theologie, de manier waarop men de oude teksten (in vertaling) moet lezen, en van de historische achtergrond van de vroege theologie.

De student is in staat om korte thuisopdrachten te schrijven, en opvattingen van de vroege theologen systematisch weer te geven

Rooster

Maandag 15-17.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen

Blackboard

De student kan op Blackboard relevante documenten vinden, en in de digitale drop box zijn huiswerk inleveren.

Literatuur

Henry Chadwick, The Early Church, revised edition 1993, Penguin Books, Middlesex.

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

Telefonisch, via (071-527) 2031, of e.p.bos@hum.leidenuniv.nl.