Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Exegese Oude Testament 2

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moeten zijn afgerond: de vakken ‘Hebreeuws’ en ‘Literatuur en cultuur van het Oude Israël’.

Beschrijving

1e semester, blok I: exegese van Genesis 27:1–40
1e semester, blok II: exegese van Jesaja 40:1–11

Leerdoelen

Doel is het ontwikkelingen van exegetische vaardigheden om oudtestamentische teksten op een wetenschappelijk verantwoorde manier te lezen met gebruikmaking van verschillende exegetische methoden.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De studenten krijgen voor beide blokken van zes weken een afzonderlijk cijfer, die tezamen 70% van het cijfer uitmaken: Dit wordt vastgesteld op basis van

  • Beide blokken: deelname aan colleges (voorbereiding en participatie): 20% (2×10)

  • Beide blokken: één kleine opdracht n.a.v. te exegetiseren hoofdstukken: (max. 1 A-4, vooraf op Blackboard plaatsen en tijdens college in max. 5 minuten toelichten): 20% (2×10)

  • Beide blokken: één grote opdracht (max. 5 A-4; vooraf op Blackboard plaatsen en tijdens college in max. 10 minuten toelichten: 30% (2×15).

  • Paper: uitwerking van 1 van de 2 gehouden referaten. Dit is een paper van max. 8 bladzijden, gebaseerd op één van de twee grote opdrachten tijdens de colleges (naar keuze): 30%.

De dealine voor inleveren van paper: 20 januari 2011.

Blackboard

Blackboard gebruikt voor mededelingen, opgave van de voorbereidingsstof van de colleges en voor het plaatsten en bespreken van de referaten en werkstukken van de studenten.

Literatuur

Zal tijdens college worden opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

Voor informatie kan men contact opnemen met de docent, Dr W.Th. van Peursen, w.t.van.peursen@religion.leidenuniv.nl; tel. 071 – 527 2569.

Opmerkingen

De deelnemers aan het college worden geacht voor de eerste bijeenkomst een werkvertaling van Genesis 27:1–40 gemaakt te hebben.