Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Exegese Nieuwe Testament 1

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor dit college moeten een cursus Grieks en de cursus Inleiding Nieuwe Testament met goed gevolg zijn afgelegd.

Beschrijving

De cursus traint in de zelfstandige analyse en interpretatie van een vroegchristelijke narratieve tekst, aan de hand van de centrale vraag: wat wilde de auteur de lezers van zijn tijd zeggen. Dit op basis van Marcus 15 en 16.

Leerdoelen

Na afronding van de cursus is de student vertrouwd met de historische interpretatiemethode en weet de aangewezen hulpmiddelen (concordantie, woordenboek, commentaren) te benutten. Hij weet dat retorische analyse en lexicografisch onderzoek in contemporaine joodse, christelijke en pagane literatuur een onmisbaar deel zijn van de methode en kan eigen oordelen over de strekking van een passage uit de synoptici formuleren. De student oefent zich in de bestudering van exegetische vakliteratuur en in het analyseren en interpreteren van narratieve stukken uit het Nieuwe Testament op basis van de Griekse tekst.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Werkcollege met wekelijkse groepsopdrachten

Toetsing

  • mondeling tentamen (70%)

  • medewerking in college (30%)

Blackboard

Ja, voor terbeschikkingstelling van materiaal.

Literatuur

  • Moulton-Geden, A Concordance to the Greek Testament, Edinburgh 2002 (6e editie);

Plus worksheets met wekelijkse groepsopdrachten.

Ter aanschaffing aanbevolen:

  • W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments, Berlijn 1988 (6e editie);

  • Blass-Debrunner-Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 1975 14e of latere editie;

Aanmelden

Aanmelden via Usis

Contact

j.k.zangenberg@religion.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Gemiddeld zal elke deelnemer per week vier uur aan de voorbereiding van het college moeten besteden. Het college vindt doorgang bij minimaal drie deelnemers. Indien er minder belangstellenden aan het college willen deelnemen, wordt een aangepast programma aangeboden. Bij aanvang van de cursus krijgen de studenten een uitvoerige handleiding voor de exegese van het Nieuwe Testament uitgereikt. Wie vaker dan twee keer verzuimt moet de cursus wederom volgen.