Prospectus

nl en

English: BA thesis

Course
2010-2011

Toegangseisen

De student moet 150 ECTS hebben behaald alvorens te kunnen beginnen aan het werkstuk.

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
De omvang bedraagt 10 ECTS (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • scriptie wordt uiterlijk 10 juli ingeleverd;

  • het gesprek vindt plaats tijdens de herkansingsperiode in augustus. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.
    N.B. Er zijn slechts twee officiële uitreikingen per jaar en wel in juni en september.
    De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden.
    Vóór 1 juni 2010 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat). Daarnaast moet worden ingeleverd een digitaal archiefexemplaar van de scriptie, te mailen naar english@hum.leideniniv.nl .

Leerdoelen

Rooster

Individuele afspraken met begeleider.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek.

Toetsing

Evaluatiegesprek.

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Een formulier is beschikbaar op het secretariaat van de Opleiding.

Contact

Studiecoördinator Opleiding Engels, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C, tel. 071 527 2146; mail: k.van.der.zeeuw@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen