Prospectus

nl en

Cultuurhistorische teksten

Course
2010-2011

Toelatingseisen

Grammatica Nieuwperzisch 1, 2, & 3; Perzische Teksten 1.

Beschrijving

Na een korte inleiding in de klassieke Perzische grammatica wordt een begin gemaakt met het lezen en interpreteren van teksten uit verschillende cultuurhistorische bronnen, zoals vorstenspiegels, geschiedkundige werken, verhalende literatuur en reisverslagen, waarbij zal worden ingegaan op de historische en culturele context van deze werken.

Leerdoelen

Deze cursus is een kennismaking met het klassieke Perzisch en met een aantal voorbeelden van (cultuur)historische bronnen. Aan het einde van de cursus is de student in staat om zelfstandig klassiek Perzisch proza met behulp van een woordenboek te lezen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Studenten mogen maximaal 2 colleges missen onder opgaaf van reden (ter beoordeling van de docent). Onvoldoende aanwezigheid leidt tot uitsluiting van de tentamens.

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Deze cursus is niet beschikbaar voor A la carte.

Toetsing

Er zijn twee toetsmomenten: na het eerste blok wordt een deeltentamen afgenomen dat voor 40% meetelt in de eindbeoordeling, en aan het einde van het tweede blok volgt een afsluitend tentamen dat voor 60% in de eindbeoordeling meetelt. Het deeltentamen en het afsluitende tentamen kunnen als één tentamen herkanst worden na afloop van het tweede blok.

Blackboard/webpagina

In deze cursus zal actief gebruik gemaakt worden van Blackboard

Literatuur

  • Tekstmateriaal wordt via de docent ter beschikking gesteld.

  • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)

  • J.T.P. de Bruijn, De Rozentuin, Amsterdam, 1997.

  • Julie Meisami, Persian Historiography, Edinburgh 1999.

  • David Morgan, Medieval Persia, 1040-1797, London 1988.

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis&

Contact

Bij de docent: Dr. G.R. van den Berg