Prospectus

nl en

Klassieke Mystieke poëzie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Klassieke Perzische hofpoëzie.

Beschrijving

Mystieke poëzie vormt een belangrijk onderdeel van de klassieke Perzische dichtkunst, als een op zichzelf staand verschijnsel én binnen de bredere context van de Islamitische mystiek – het Soefisme. Op dit college worden passages uit de werken van de grote mystieke dichters uit de 12e tot de 14e eeuw gelezen, van Sana’i (d. 1131) tot Hafez (d. 1390). Studenten krijgen zo een overzicht van de belangrijkste thema’s en motieven van de Perzische mystieke poëzie. Ook wordt dieper ingegaan op de Perzische metriek en stilistiek.

Op het college worden in ieder geval vier grote namen uit de Perzische mystieke poëzie behandeld: Sana’i (ca. 1080-1131), Roemi (1207-1273), Saadi (1184-1291) en Hafez (1320-1390). Daarnaast wordt wisselend het werk van één andere mystieke dichter gelezen. Studenten leren tijdens het lezen aandacht te hebben voor de metrische en stilistische finesses van het gedicht en verwijzingen naar de Koran of Iraans erfgoed te herkennen en te interpreteren. Uiteindelijk is de student in staat zelfstandig een gedegen analyse te geven van een gedicht uit de Perzische mystieke traditie.

Leerdoelen

Verdere oefening in het lezen en vertalen van klassiek Nieuw-Perzisch.

 • Kennismaking met de thema’s en motieven van de Perzische mystieke poëzie.

 • Bekwaming in de Perzische metriek en stilistiek.

 • Oefening in de structurele literaire analyse van een Perzisch gedicht, met systematische aandacht voor genre, metrum, stijlfiguren, thema’s en motieven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen.

Toetsing

Studenten schrijven ter afsluiting een paper waarin zij een gedicht naar keuze vertalen, analyseren en interpreteren. In het paper komt het volgende aan bod:

 • Korte biografische schets van de auteur.

 • Geannoteerde vertaling en analyse van het gedicht.

 • Interpretatie, indien van toepassing onder verwijzing naar eerdere interpretaties van het gedicht.

 • Eigen verklaring van de plaats van het gekozen gedicht binnen de Perzische mystiek.

Handleiding schriftelijk werkstuk

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Blackboard

Literatuur

Woordenboeken

 • Steingass, F.J. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992).

Achtergronden

 • Schimmel, Annemarie. Mystical dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.

 • Schimmel, Annemarie. As through a veil: mystical poetry in Islam. New York: Columbia University Press, 1982.

Teksten

 • Reader Klassieke Mystieke poëzie, verkrijgbaar bij Studiepunt Letteren.

 • Overige teksten kunnen op college worden uitgereikt en/of per mail aangeleverd.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Sebastiaan den Uijl