Prospectus

nl en

Inleiding Akkadisch en Schriftleer

Course
2010-2011

Inleiding in de grammatica van het Akkadisch aan de hand van het leerboek van Huehnergard en het mesopotamisch spijkerschrift aan de hand van de syllabus ‘Schriftleer’

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de Akkadische grammatica van de Oudbabylonische taalfase. Kennis van de basiswoordenschat van het Akkadisch.

Inleiding in de beginselen van het spijkerschrift, het lezen en oefenen van de basistekens.

Literatuur

 • J. Huehnergard, A Grammar of Akkadian (Second edition)

 • R. Borger, Babylonisch-Assyrische Lesestücke (Roma, 1979 of later)
  paradigma’s (door docent verspreid)

 • Syllabus Schriftleer (Th.J.H. Krispijn)

 • R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon

Toetsing

Akkadische Grammatica:

 • Schriftelijke proeftentamen met open (invul)vragen na het eerste blok: grammaticaalbegrippenapparaat en elementaire grammatica van het Akkadisch.

 • Schriftelijk tentamen met open invulvragen na het tweede blok: grammaticale analyse en vertaling van getranscribeerde tekst/zinnen.

Schriftleer:

 • Schriftelijke toets van de eenvoudige tekens na het eerste blok.

 • Schriftelijke tentamen na het tweede blok: uit het hoofd translitereren van een tekst met eenvoudige tekens en het translitereren van een stuk proza met behulp van MZL na het tweede blok.

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docent.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

De student bestudeert de opgegeven stof, vertaalt en analyseert eenvoudige oefenzinnen uit Huehnergard en andere lesmiddelen.
De student leert de eenvoudige tekens en het gebruik van MZL.
De docent behandelt de grammatica aan de hand van Huehnergard en de schriftleer aan de hand van de syllabus en MZL.

Opmerkingen

 • Aanmelden als student via uSis.

 • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.