Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Sumerisch II: Inscripties van Gudea van Lagasj

Course
2010-2011

Het lezen van inscripties van Gudea van Lagasj.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

A la carte- en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van de inscripties van Gudea van Lagasj vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, transcriberen, grammaticaal analyseren en vertalen.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Literatuur

Teken- en woordenlijst. Teksten in spijkerschrift en gedeeltelijke transliteratie (opleidingsuitgave).

Toetsing

Mondelinge tentamen na het eerste blok over een op tentamen uitgereikt stuk uit de inscripties van Gudea van Lagasj. Kort werkstuk na tweede blok: opgegeven selectie uit de inscripties van Gudea

Informatie

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn.

Blackboard/webpagina

Blackboard.

Overzicht

  • De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestuderen de achtergronden van de tekst.

  • De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Opmerkingen

  • Aanmelden als student via uSis.

  • Bij voldoende belangstelling kan een (aparte) cursus in het Engels georganiseerd worden.

  • Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Toelatingseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van het college Sumerisch I (5563OWS1W). Voorwaarde voor toelating tot het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Standaardbabylonisch I (5561OSB1W).