Prospectus

nl en

Geschiedenis van Mesopotami?n Anatoli?II

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Capita selecta en/of thema’s (b.v. verdragen) uit de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië

Leerdoelen

Goede kennis van de belangrijkste periodes in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Referaat en tentamen na het tweede blok.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docentmentor drs. Th.J.H. Krispijn of de docenten.

Opmerkingen

Overzicht

  • De student bereidt aan de hand van de opgegeven literatuur de colleges voor.

  • De student bereidt het tentamen voor aan de hand van de opgegeven literatuur.