Prospectus

nl en

Ethiek

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011
Zie Rooster minoren en keuzepakketten 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Toetsing

  • Tussentoets over eerste deel van de stof (50%);

  • Afsluitend schriftelijk tentamen over tweede deel van de stof (50%), inclusief hetgeen in de colleges ter sprake is gekomen.

Blackboard

Alle materialen (m.u.v. het handboek) worden via Blackboard ter beschikking gesteld. De resultaten van de wekelijkse opdrachten, inclusief feedback, worden via Blackboard bekend gemaakt.

Literatuur

  • James Rachels, The Elements of Moral Philosophy ; 6th edition (2009) by Stuart Rachels.

  • Overige literatuur zal via Blackboard beschikbaar worden gesteldt.

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Drs. B. Hoorneman: B.Hoorneman@uva.nl

Opmerkingen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de BA Wijsbegeerte (BA Plus- en standaardtraject).

Daarnaast is deze cursus een verplicht onderdeel van de minor (en het keuzepakket) Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.