Prospectus

nl en

Wijsgerige antropologie I (met tutorial)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaarsstudenten in het BA Plus-traject van de BA Wijsbegeerte. Studenten volgen tevens het tutorial Wijsgerige antropologie.

Beschrijving

Filosofen hadden de pretentie een antwoord te geven op wat is?-vragen. Dat deden zij niet in de vorm van uitspraken of beweringen. Die vormen het domein van de wetenschap. Maar uitspraken of beweringen zijn opgetrokken uit woorden of namen die ergens naar verwijzen. Is het niet mogelijk om je om te draaien en te vragen naar de woorden die je gebruikt?

In deze cursus zal telkens verwezen worden naar de traditie van de filosofie, niet om in “discussie” of zelfs “debat” te gaan met “opinies” uit het verleden, maar alleen als aanwijzing naar de stil heersende kleine woorden die epochen tekenen.

In het tutorial zal het lezen van Duitstalige filosofische teksten worden geoefend.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

take home tentamen

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Th.C.W.Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • R.Carnap, Empiricism, Semantics and Ontology.

  • L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans: woudemans@gmail.com

Opmerkingen

-