Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Klassieke teksten I : Aristoteles en Goodman

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaarsstudenten in het BA Plus-traject van de BA Wijsbegeerte.

Beschrijving

In blok 1 van deze cursus wordt het tweede boek van Aristoteles’ Physica bestudeerd. Volgens velen vormt dit boek de beste kennismaking met Aristoteles. In dit tweede boek formuleert Aristoteles zijn beroemde leer van de vier oorzaken, behandelt hij de verschillen tussen wiskunde en fysica, zet hij uiteen waar de platonisten in de fout gaan en gaat hij uitgebreid in op de vraag of het toeval zelf ook een oorzaak is. Aan de hand van een minutieuze lezing van deze alles behalve eenvoudige teksten wordt de student getraind in een aantal voor onderzoekers van de filosofie en haar geschiedenis onontbeerlijke vaardigheden.

Aan de orde komen vragen als:

  • Hoe kies je een vertaling van een tekst waarvan je de taal waarin deze geschreven is niet beheerst?

  • Welke middelen staan ter beschikking om een moeilijk te doorgronden tekst te interpreteren?

  • Hoe krijg je een beeld van de state of the art met betrekking tot de interpretatie van een tekst?

  • Aan welke criteria beoordeel je een tekst?

In blok 2 lezen we een moderne classic, door Hilary Putnam gekarakteriseerd als ‘one of the few books that every serious student of philosophy in our time has to have read’: Nelson Goodmans Fact, Fiction, and Forecast. In dit boek behandelt Goodman een aantal onderling samenhangende problemen uit de wetenschapsfilosofie rondom de noties van wetmatigheid, counterfactuals, disposities en inductie. In dit blok zullen we onder andere nagaan in hoeverre intensionele logica delen van deze problemen tot een oplossing brengt.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten

  • Paper in blok 1 en paper in blok 2.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten.

Literatuur

Blok 1: de literatuur wordt tijdens de cursus verzameld.
Blok 2: Goodman, N., Fact, Fiction and Forecast, 4e editie.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen: j.b.m.van.rijen@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-