Prospectus

nl en

Taalfilosofie (met tutorial)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

John Searle is toonaangevend in de taalfilosofie. We lezen tijdens het college het vervolg op zijn beroemde Speech Acts. Tijdens het college komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: betekenis en verwijzing; taalhandeling en het mentale; metafoor en ironie, figuratief taalgebruik en fictie; type en token; de re / de dicto; direction of fit; context en conventie; presuppositie en assertie.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

Twee korte papers.

Blackboard

-

Literatuur

John Searle, Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge, 1979.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. M.S. van der Schaar: m.v.d.schaar@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-