Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie (met tutorial)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

De moderne wetenschappen leveren de meest systematische en gedetailleerde kennis op die mogelijk lijkt. Zij berusten echter op expliciete en impliciete vooronderstellingen die de kritische aandacht van filosofen verdienen. De wetenschapsfilosofie tracht een volledig en overtuigend beeld te geven van de grondslagen en methoden van de wetenschappen. In deze cursus zal wekelijks een centraal probleem van de hedendaagse wetenschapsfilosofie aan de orde gesteld worden. Verder zal de betekenis van de wetenschapsfilosofie voor bredere wijsgerige vraagstellingen worden toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Toetsing

  • Opdrachten (50%)

  • Schriftelijk eindtentamen (50%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen

Literatuur

  • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? 3e ed. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0335201091 (pbk).

  • Reader

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Drs. V.A. Gijsbers:“v.a.gijsbers@phil.leidenuniv.nl”:mailto:v.a.gijsbers@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-