Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2010-2011

Toegangseisen

-

Beschrijving

Wetenschap speelt een grote rol in ons leven. Ons huidige leven is ondenkbaar zonder allerlei apparaten, technieken en medicijnen die niet mogelijk waren zonder wetenschap. Zelfs onze zorgen over – bijvoorbeeld – het versterkte broeikaseffect komen voort uit wetenschappelijke modellen. Om die reden is het belangrijk dat we onszelf steeds weer de vraag blijven stellen wat er nu eigenlijk zo bijzonder is aan wetenschap.

De twintigste-eeuwse wetenschapsfilosofie leek aanvankelijk voort te komen uit het idee dat de wetenschap geen vooronderstellingen nodig heeft en louter berust op waarnemingen. Een groot deel van de traditionele filosofie leek zo met het oud papier mee te kunnen. Geleidelijk bleek het toch allemaal niet zo eenvoudig. Wetenschap heeft wel degelijk vooronderstellingen, maar is bereid deze aan te passen. Er wordt voortdurend geëxperimenteerd met uitgangspunten en methoden. Misschien is het wel kenmerkend voor wetenschap dat zij zo onpartijdig mogelijk probeert de structuur van de wereld bloot te leggen. Dan moeten we echter een manier vinden om de verschillende wetenschappen onderling in balans met elkaar te brengen om tot een samenhangend begrip te komen van de wereld en onze plaats daarin.

In deze cursus wordt een inleiding gegeven in de wetenschapsfilosofie en de problemen die zij aan de orde heeft gesteld. De belangrijkste stromingen, discussies en denkers passeren de revue. We zullen ook kijken naar de plaats die de biologie inneemt ten opzichte van de andere natuurwetenschappen en naar de manier waarop wetenschappen samen een beeld geven van de ons omringende wereld.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

  • schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen

Literatuur

  • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? 3e ed. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0335201091 (pbk).

Daarnaast zullen enkele aanvullende artikelen beschikbaar worden gesteld via Blackboard:

  • Ernst Mayr, ‘How Biology Differs From the Physical Sciences’. In: David J. Depew & Bruce H. Weber (ed.), 1985, Evolution at a Crossroads: The New Biology and the New Philosophy of Science, Cambridge MA & London: MIT, pp. 43-63.

  • John Maynard Smith, ‘Explanation in biology’. In: Dudley Knowles (ed.), 1990, Explanation and its Limits, Cambridge, pp. 65-72.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. P. Slurink: p.slurink@kpnplanet.nl

Opmerkingen

-