Prospectus

nl en

Politieke filosofie (met tutorial)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars BA-studenten Wijsbegeerte in het BA Plus-traject. Deze studenten volgen tevens het bijbehorende tutorial.

Beschrijving

Dit college behandelt de belangrijkste hedendaagse normatieve theorieën binnen de politieke theorie. De nadruk zal liggen op de vraag hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet. Aan de orde komen het (politiek) liberalisme (met name John Rawls alsmede de reactie op zijn werk), communitarisme, multiculturalisme, conservatisme en feminisme. Daarnaast worden enkele kernconcepten uit de hedendaagse politieke theorie besproken: vrijheid, gelijkheid, democratie.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

  • aanwezigheid (verplicht)

  • wekelijkse essay opdrachten (50%)

  • afsluitend schriftelijk tentamen over de gehele (50%)

NB: om te slagen dient voor de onderdelen 2 en 3 niet minder dan 5 te worden gescoord en het uiteindelijke cijfer is het rekenkundige gemiddelde van 2 en 3.

Blackboard

Alle materialen, opdrachten, teksten en overige informatie over deze cursus, inclusief resultaten van opdrachten en tentamens, worden via Blackboard aangeboden.

Literatuur

Alle literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek: b.verbeek@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

-