Prospectus

nl en

Politieke filosofie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college behandelt de belangrijkste hedendaagse normatieve theorieën binnen de politieke theorie. De nadruk zal liggen op de vraag hoe een rechtvaardige samenleving eruit ziet. Aan de orde komen (politiek) liberalisme (met name John Rawls alsmede de reactie op zijn werk), communitarisme, multiculturalisme, conservatisme en feminisme. Daarnaast worden enkele kernconcepten uit de hedendaagse politieke theorie besproken: vrijheid, gelijkheid, democratie (NB: Dit college is uiterst geschikt voor zowel studenten wijsbegeerte als studenten politicologie en bestuurskunde!).

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011
Zie Rooster minoren en keuzepakketten 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets over het eerste deel van de stof (50%);

  • Afsluitend schriftelijk tentamen over het tweede deel van de stof, inclusief hetgeen in de colleges ter sprake is gekomen (50%).

Blackboard

Alle materialen (m.u.v. het handboek) worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Alle literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

Verplichte cursus voor tweedejaarsstudenten in de BA Wijsbegeerte (standaardtraject) en voor studenten van de minor Ethiek, politiek en cultuur. Filosofie van het menselijk handelen.

Daarnaast is dit college uiterst geschikt als keuzevak voor studenten in de sociale wetenschappen (met name politicologie en bestuurskunde).