Prospectus

nl en

'Wilde metafysica' en zingeving

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De term ‘wilde metafysica’ verwijst naar grensoverschrijdende ervaringen die in filosofisch opzicht bijdragen aan het ontdekken van zin of betekenis. In deze cursus worden verschillende teksten van Arthur Schopenhauer gelezen waarin hij grensoverschrijdende ervaringen aan de orde stelt als empirische bevestiging van zijn wils-metafysica. Zijn behandeling van dit onderwerp blijkt aan te sluiten bij actuele filosofische en maatschappelijke vragen rondom de thematiek die door deze ervaringen wordt opgeroepen. Daarom worden in deze cursus grensoverschrijdende ervaringen en de plaats die zij hebben in Schopenhauers filosofie verbonden met relevant hedendaags filosofisch, historiografisch en wetenschappelijk onderzoek. Wat levert wijsgerige reflectie op dit gebied op, welke kritische kanttekeningen kan men hier plaatsen, en op welke inspirerende perspectieven kan men wijzen?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

De teksten die worden besproken kunnen van Blackboard worden opgehaald.

Literatuur

Welke gedeelten van de onderstaande literatuur verplicht zijn en welke aanvullende literatuur daar nog aan toegevoegd wordt, zal tijdens het eerste college bekend worden gemaakt. Alle teksten zullen als fotokopie of als pdf, en in vertaling beschikbaar zijn.

  • Hanegraaff, Wouter J. (2001). Beyond the Yates Paradigm: The Sudy of Western Esotericism between Counterculture and New Complexity. Aries 1:1 pp. 5-37.

  • Hanegraaff, Wouter J. (2005). ‘Forbidden Knowledge: Anti-Esoteric Polemics and Academic Research’, Aries. Journal for the Study of Western Esotericism, vol. 5, no. 2.

  • Krippner, Stanley (2000). ‘A Cross-cultural Model of Dissociation and its Inclusion of Anomalous Phenomena’, European Journal of Parapsychology, 2000, 15, 3-29.

  • Schopenhauer, A. (1838). ‘Über den Willen in der Natur. Animalischer Magnetismus und Magie’, in: Sämtliche Werke. Band III. Stuttgart: Suhrkamp 1986.

  • Schopenhauer, A. (1851). ‘Transzendente Spekulation über die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen’, in: Parerga und Paralipomena I. Sämtliche Werke Band IV. Stuttgart: Suhrkamp 1986.

  • Schopenhauer, A. (1851). ‘Zur Lehre von der Unzerstörbarkeit unseres wahren Wesens durch den Tot’, in: Parerga und Paralipomena II. Sämtliche Werke Band V. Stuttgart: Suhrkamp 1986.

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Informatie

Prof. dr. J.L.F. Gerding: hans.gerding@wxs.nl

Opmerkingen

Dit gecombineerde hoor- en werkcollege is interessant voor studenten in de filosofie, godsdienstwetenschappen, psychologie, antropologie en is ook toegankelijk voor hen die een keuzevak wijsbegeerte willen doen.