Prospectus

nl en

De ethiek van Iris Murdoch

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen bijzondere eisen.

Beschrijving

De ethiek van Iris Murdoch is een van de belangrijkste hedendaagse moraalfilosofieën. Centraal staan twee vragen: wat betekent het een goed mens te zijn – en wat is een adequate ethiek?
Murdoch bekritiseert de analytische filosofie (Wittgenstein), het existentialisme (Sartre), het deconstructiedenken (Derrida) en de traditionele christelijke moraaltheologie. Via een herinterpretatie van de Platoonse ideeënleer ontwikkelt Murdoch antwoorden op de twee vragen en geeft daarbij opnieuw inhoud aan de klassieke verbinding tussen kennis, werkelijkheid en goedheid.
Murdoch ontvouwt haar visie in filosofische essays en in romans. Daardoor is de relatie tussen filosofie en literatuur een belangrijk onderliggend motief in haar denken.
In de cursus wordt de sleuteltekst ‘The Sovereignty of Good’ grondig bestudeerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een van Murdochs romans waarin de filosofie literair verbeeld wordt.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen. De student krijgt feedback op dit tentamen in een afrondend gesprek.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor berichten aan de studenten en voor beschikbaarstelling van cursusdocumenten.

Literatuur

  • Iris Murdoch, The Sovereignty of Good, Routledge, 2nd ed., 2001. (Dit boek is ook opgenomen in: Iris Murdoch, Existentialists and Mystics, Penguin, 1999.)

Aanmelden

Inschrijving via uTwist, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. E.H.L. Brugmans”: e.brugmans@jur.ru.nl

Opmerkingen

-